Selecteer uw regio

Interventies rond vitaliteit op de werkvloer


Download als PDF
Vitaliteit op de werkvloerModerne technologie nodigt uit een groot deel van de dag zittend door te brengen. We hebben auto’s, laptops, thuisbezorg-services en Netflix; voor de gemiddelde doordeweekse dag is maar weinig beweging nodig.

Of het goed is voor het lichaam zoveel te zitten betwist menig medisch- en psychologisch onderzoeker, en hierom zijn er inmiddels tal van studies gedaan naar de fysiologische en cognitieve consequenties van sedentair gedrag. Onder sedentair gedrag vallen activiteiten die erg weinig energie vergen, terwijl men zit of ligt, maar niet slaapt.
Wat blijkt? Voor een gezond lichaam en gezonde geest is beweging nodig. Gezondheidsrisico’s behorende bij urenlang zitten op een dag variëren van rug- en nekklachten tot kanker, cardiovasculaire ziektebeelden en metabolische verstoringen. Ook de kans op depressie wordt bij een zittend bestaan groter (Owen et al. 2012).

Hoe krijgen we beeldschermwerkers zover om minder tijd op de stoel en meer tijd in beweging door te brengen gedurende de dag? Vitaliteitstrajecten gericht op het in beweging brengen van de medewerker, kunnen uitkomst bieden.

Voor dit type vitaliteitstraject is er inmiddels flink wat aanbod op de nationale en internationale markt; hardloop- en bootcampsessies onder werktijd, gebruik van 'activity trackers' en fysiologische scans met bijbehorend advies; de variatie is groot, en toch is de beloofde uitkomst van deze vitaliteitsprogramma’s vrijwel altijd gelijk. Aanbieders beloven fysiek fittere werknemers, minder stressklachten en een toename in productiviteit. Vaak is de effectiviteit van deze interventies niet getest, laat staan de effecten ervan op de lange termijn.

Hoe scheidt men nu het kaf van het koren, als het gaat om te implementeren vitaliteitsinterventies? Welk type interventie is het meest doeltreffend bij het positief beïnvloeden van fysieke en psychologische uitkomsten bij werknemers? Kortom; Welk ‘paard’ is een veilige gok als je als HR-afdeling overgaat tot een dergelijke investering?


Lange termijn effecten van Vitaliteitsinterventies


In de Amerikaanse staat Texas werden twee zeer verschillende vitaliteitsinterventies op de werkvloer vergeleken (Taylor et al., 2016). Een Booster break' fitness activatieprogramma versus een 'Computer Prompt' software actvitatieprogramma. Beide interventies liepen zes maanden door. Werknemers die in aanmerking kwamen voor meting moesten tenminste vijf uur zittend werken per dag.

Booster Break fitnessprogrammaHet Booster Break Programma

Dit programma bracht een gestructureerd fitnessprogramma naar de werkvloer. Het programma bestond uit krachtoefeningen, aerobische bewegingen en 60 seconden meditatie, dit alles binnen kantoormuren en -tijden. Sessies duurden 15 minuten dagelijks en men kon de oefeningen volbrengen in alledaagse kantoorkleding.

Het Computer Prompt Programma

Dit programma bestond uit een software-interventie die werknemers aanmoedigde op te staan en een wandeling te nemen in de gangen, trappen of buiten.
Zittijd werd via ‘prompts’ onderbroken door breaks van drie minuten aan te sporen met vijfmaal een-uurs intervallen per dag. De breaktijd van de boosterbreak interventie werd in totaal dus, bij juiste opvolging, geevenaard.

Gewone Break Conditie

Deelnemers in deze groep werd gevraagd hun gewone 'break' gedrag uitvoeren en ontvingen geen verdere interventie. Gewone breaks kwamen neer op het halen van koffie, praten met collega’s, etc.

Fysiologische en gedragsmatige effecten – Boosterbreak vs. Computerprompts


Gedragsveranderingen coaching softwareBij het vergelijken van deze interventies werd gekeken naar verschillende effect-categorieën; kwaliteit van leven scores (sociale steun op werk, waargenomen stress en fysieke en mentale gezondheid), leefstijl (BMI, omvang middel/buik, gewicht, aantal stappen per week en per dag), zitgedrag ( computergebruik in minuten, televisiegedrag, zitgedrag door de week, zitgedrag in weekend) en cardiometabolische indicatoren (cholesterol, triglyceride waarden in het bloed, glucosewaarden en bloeddruk).

In het rapporteren van hun resultaten hebben Taylor et al. (2016) de keus gemaakt om zowel te rapporteren over inconsistente als consistente aanwezigen van het booster break programma. Inconsistent aanwezigen waren verminderd aanwezig (<80%) of konden afhaken gedurende het traject.

Consistente aanwezigen

Consistente booster break aanwezigen hadden na interventie hogere scores op de wekelijkse stappenteller. En waar BMI toenam onder de gewone break deelnemers, deed dit het over tijd niet bij de computer prompt en booster break groepen. Over deze zes maanden nam wekelijks zitgedrag toe over alle groepen, maar het meest bij de usual break groep. Significante afnames in weekend zittijd werden geregistreerd bij zowel de computerprompt als booster break interventie.

Inconsistente aanwezigen

Wanneer er niet rekening gehouden werd met de 80% aanwezigheidsgrens bij de booster break interventie, verdwenen sommige gezondheidseffecten in het nadeel voor de Booster Breakconditie. In plaats van dat het zitgedrag in het weekend afnam (zoals bij de consistent aanwezigen), zou het juist weer toe kunnen nemen.

Conclusie


Resultaten tonen aan dat zowel de computerprompt effectief kan zijn voor de gezondheid, als ook de begeleid bewegen interventie en dat beiden hun eigen set aan positieve uitkomsten hebben. Als je als werkgever je werknemers eigenaarschap wilt geven over de eigen gezondheid, dan is wellicht het softwareprogramma effectiever. Spill-over naar positief weekend gezondheidsgedrag bleek stabieler voor hen die computer prompts ontvingen. Bij het booster break programma was mogelijk meer een sociale overweging geactiveerd; het groepsgevoel is een reden om te participeren. Wanneer het groepsgevoel wegvalt, is er een grotere kans dat de reden om gezond gedrag te vertonen ook wegvalt. Effecten van computer prompts zouden groter kunnen zijn als de prompt in real time worden aangeboden en toegepaste, persoon-specifieke informatie biedt over het huidige zit/sta gedrag.

In onze huidige WORK & MOVE Suite maken wij gebruik van computer prompts, met als doel de werknemer meer te laten bewegen en minder te laten zitten. Vraag vooral een gesprek aan .


Myrthe van Stralen
Senior Consultant | Research and Development
Office Athletes KnowHow
Download als PDF
Registreer u nu eenmalig om dit kennisartikel te downloaden.

Wist u dat de meeste van onze kennisartikelen te downloaden zijn?

Je hoeft je slecht één te keer registreren om vrij toegang te krijgen tot alle downloads!
Al geregistreerd?
E-mail / Gebruikersnaam
Wachtwoord
Ik heb nog geen account?
Registreren
Registreer u nu eenmalig om dit kennisartikel te downloaden.

Wist u dat de meeste van onze kennisartikelen te downloaden zijn?

Je hoeft je slecht één te keer registreren om vrij toegang te krijgen tot alle downloads!
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mail
Wachtwoord
Vul hieronder je e-mailadres in en je ontvangt binnen enkele ogenblikken een nieuw wachtwoord
E-mail
Meer informatie
Naam *
Bedrijf
Telefoon
E-mail *
Bericht *
Velden met (*) zijn verplicht
view catalog onlineBekijk catalogus online download pdf catalogDownload catalogus