Terug

Wat zegt de wet over thuiswerken?

In de Arbowet komt het begrip thuiswerken niet voor. We kennen wel de term 'plaats onafhankelijke arbeid'. Er geldt hiervoor verplicht arbo-regime. Welke regels er zijn rondom thuiswerken en waar de verantwoordelijkheden liggen van werknemers en werkgever leggen we nu aan je uit. 
Wat zegt de wet over thuiswerken?
Wanneer ben je een thuiswerker?
Je bent een 'thuiswerker' als je meer dan 2 uur per dag thuiswerkt. En wanneer is dit van toepassing?
 
  • ​​​​​​​De werkgever verplicht de werknemer direct of indirect om thuis te werken;
  • Er afspraken over thuiswerken zijn gemaakt;
  • Thuiswerken door de werkgever wordt gedoogd.
Het juridisch kader voor thuiswerken
Welke regels zijn er rondom thuiswerken en waar liggen de verantwoordelijkheden van de werknemer en werkgever? 

1. Bestaat er een recht op thuiswerken?
Als werknemer kan je een verzoek indienen om thuis te werken. Dat kan na 6 maanden dienstverband (of je hebt er afspraken over gemaakt toen je in dienst kwam). Het kan ook in je CAO geregeld zijn. Maar als werknemer kan je thuiswerken niet afdwingen, maar de werkgever moet een verzoek wel ‘serieus overwegen’. De werknemer mag één keer per jaar om aanpassing vragen. Reageert de werkgever niet, of te laat? Dan stemt hij stilzwijgend in.

2. Kan een werkgever een verzoek tot thuiswerken afwijzen?
Een afwijzing hoeft niet voorzien te zijn van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Algemene en brede gronden voor afwijzing zijn voldoende. Bijvoorbeeld dat het niet past bij de aard van de werkzaamheden, ontwikkeling van het bedrijf of een bepaalde afdeling. Die zwaarwegende belangen spelen wel een grote rol bij de andere soorten verzoeken. Bijvoorbeeld aanpassing arbeidsduur van 40 naar 32 uur. Dan heb je als werkgever een zwaarwegend belang nodig om dat verzoek af te wijzen.

3. Wat zijn de verplichtingen voor de werkgever bij thuiswerken en in hoeverre is een werkgever aansprakelijk?
"Eerder gaven we al aan dat als je meer dan 2 uur per dag thuis werkt; je een "thuiswerker" genoemd mag worden. Het begin van thuiswerken, tijdens Corona, kon nog als incidenteel thuiswerken gezien worden. Nu mogen we dat als iets meer structureels zien. Ik ben van mening dat als je een werknemer inmiddels 3 maanden hebt thuiswerken, je ook de regels in acht moet nemen. Dat is ook in je eigen belang als werkgever omdat als een werknemer een langere periode niet de juiste materialen gebruikt, er ook risico op uitval en dus grotere kans op arbeidsongeschiktheid", vertelt Niki van Mook - advocaat arbeids- en ondernemingsrecht. "De controle of de thuiswerkplek in orde is, kan de werkgever zelf, met een arbo-deskundige of aan de hand van foto’s en filmmateriaal."
 
De werkgever heeft een zorgplicht. Zijn de werkomstandigheden niet altijd even veilig of ergonomisch, dan ligt daar het risico op een boete van de inspectie. Daarnaast is de werkgever verplicht om behoorlijke instructies te geven met betrekking tot de risico’s van beeldschermwerk. 

4. Wat zijn de verplichtingen voor de werknemer bij thuiswerken?
  • Werknemer dient zich te houden aan redelijke instructies van de werkgever, net zoals op gewone werkplek (6:770 BW instructierecht werkgever). Geldt ook voor de instructie om thuis te werken.
  • Werknemer dient specifieke arbo-instructies op te volgen. En de ter beschikking gestelde middelen te gebruiken.
  • Werknemer dient zich als goed werknemer te gedragen. Denk aan werktijden, productiviteit,  waarborging vertrouwelijkheid, bereikbaarheid e.d.

5. Vastlegging afspraken
Je bent samen met jouw werknemer in overeenstemming dat er thuis gewerkt mag worden. Hoe leg je deze afspraken dan vast?

Thuiswerkovereenkomst op individueel niveau met werknemer;
Thuiswerkregeling collectief, kan ook als onderdeel van personeelsregeling zijn.
  • Let op instemmingsrecht OR;
  • Privacywetgeving: aangescherpt door AVG

6. Privacy
Het is belangrijk dat je afspraken met jouw werknemer maakt omtrent gegevensbescherming en ter voorkoming van datalekken (zoals op-bergen mobiele apparaten, documenten zichtbaar voor bezoek laten slingeren etc).

7. Kan er een recht op thuiswerken ontstaan na enige tijd?
Het is, al met al, niet eenvoudig voor een werknemer om af te dwingen dat hij thuis mag werken. Daar staat tegenover dat werkgever wel de instructie kan en mag geven dat er bijvoorbeeld 1 thuiswerkdag verplicht wordt. In maart, tijdens de Corona uitbraak werd het thuiswerken opgelegd. De werkgever bepaalt ook wanneer er een einde aan thuiswerken komt. Er zijn geluiden nu dat er de wens is om thuis werken in de wet te verankeren.

"In de WKR staan de wettelijke regels omtrent vergoedingen beschreven."

8. Wat zijn de kosten voor thuiswerken en wie draagt die kosten?
In sommige CAO's zijn afspraken neergelegd over de vergoeding bij thuiswerken, zoals de kosten inrichting thuiswerkplek. In de werkkostenregeling (WKR) staan de wettelijke regels omtrent vergoedingen beschreven. Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Deze regeling is per 1 januari 2020 verruimd. De werkgever mag onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom, het loon van alle medewerkers samen. Deze vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7%.
Werk-privébalans. Is deze er nog wel?
"We hebben allemaal kunnen en mogen ervaren hoe het is om thuis te werken. Voor de ene werknemer is het een verademing om dat er meer gedaan wordt en hij minder gestoord wordt door bijv. collega’s. De ander mist de sociale contacten en het even bijkletsen bij de koffieautomaat. Toch merken we steeds vaker dat het lastig is voor werkenden om de balans werk-privé goed te houden. En dit leidt tot een groeiend aantal spanningsklachten zeggen deskundigen ons".

"De psychosociale arbeidsbelasting is op afstand lastig te meten. Er is geen of weinig zicht op de medewerker, het vereist een andere manier van leidinggeven en veel werkenden zijn bang om door de mogelijk naderende recessie hun baan te verliezen en zeggen daarom liever niet hoe het echt met hen gaat. Daarnaast merken we (en diverse studies o.a. Bloomberg maart 2020 onderschrijven dit) dat de mensen meer uren en langer aaneengesloten thuis werken" (Niki van Mook - advocaat arbeids- en ondernemingsrecht). 
Met deze producten wordt je werk gemakkelijker
Zoals eerder al beschreven heeft de werkgever de zorgplicht om de mensen die thuis werken van de juiste (ergonomische) middelen te voorzien. En daarnaast ook de verplichting de werknemer goed te informeren over thuiswerken. Tevens  is er ook nog de uitdaging van de uren die mensen thuis werken in combinatie met het privéleven. Er moeten afspraken gemaakt worden over de frequentie van thuiswerken en hoe de thuiswerkplek moet worden ingericht. 

"Belangrijk bij het inrichten van de werkplek is een goede positie van het beeldscherm, het op elkaar afstemmen van de stoel- en tafelhoogte zodat de armen een ontspannen houding aan kunnen nemen, de muis dichtbij het lichaam plaatsen en de stoel zo instellen dat voeten, bovenbenen en onderrug goed worden ondersteund. Bij een laptop is het nodig om een extra toetsenbord, een muis en eventueel een beeldscherm te gebruiken." (bron: arboportaal)

Goede thuiswerkplek
Zoals het Arboportaal beschrijft, bestaat een goede thuiswerkplek uit een aantal onderdelen.

1. De juiste positie van het beeldscherm
wanneer je werkt met een laptop is dit te realiseren met een laptopstandaard, zoals de Ergo-Q 330 of de circulaire en duurzame uitvoering van de Ergo-Top 320. Heb je een laptop of maak je gebruik van een desktop pc, dan heb je ook nog een (externe) monitor nodig. Met een monitorarm of monitorverhoger kan je het scherm op de juiste kijkhoogte en -afstand plaatsen.

2. Zorg voor de juiste stoel- en tafelhoogte.
Een keukentafel is vaak hoger dan een bureau. Een goed bureau, al dan niet in hoogte verstelbaar, plus een goede bureaustoel is van wezenlijk belang.

3. Bij gebruik laptop is een externe muis en toetsenbord van groot belang.
Met deze twee hulpmiddelen kan je een ontspannen en compacte werkhouding aannemen, waardoor jouw spieren minder belast worden en de kans op fysieke ongemakken verkleind. Het UltraBoard 950 compact toetsenbord zorgt ervoor dat de muis dichter bij het lichaam komt dan een standaard variant.
"WORK & MOVE software draagt aantoonbaar bij aan een duurzame prestatieverbetering. "

Fysieke en mentale fitheid
Naast de praktische hardware oplossingen die op iedere thuiswerkplek noodzakelijk zijn, is het ook van belang de mensen te coachen op hun gedrag. Nemen ze regelmatig herstelmomenten? Zitten ze niet te lang naar een beeldscherm te turen? Daarvoor heeft BakkerElkhuizen de WORK & MOVE employee well-being software ontwikkeld. De WORK & MOVE software draagt aantoonbaar bij aan een duurzame prestatieverbetering. Als persoonlijke coach zorgt WORK & MOVE voor voldoende afwisseling tussen mentale én fysieke beweging en geconcentreerd beeldschermwerk.

WORK & MOVE geeft jouw medewerkers inzicht en feedback over hun werkgedrag. Op basis van persoonlijke voorkeuren adviseert de software een optimaal werk-rust-beweegritme. De software leert medewerkers deze routines eigen te maken. Door regelmatig mentale en fysieke beweegmomenten (zogenaamde pit stops) in te lassen, blijven jouw medewerkers energiek en werkt men geconcentreerder. 

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat pit stops tevens een positief effect hebben op de productiviteit en kwaliteit van het werk. Verschillende Nederlandse werkgevers, zoals  ASR, Capgemini, Nationale Nederlanden en Oasen, bieden de WORK & MOVE software aan hun medewerkers aan.
WORK & MOVE™ Software

Meer weten over thuiswerken? Lees dan de volgende artikelen!

Werkplek: Mobiel samenwerken
Werkplek: Mobiel samenwerken

Het kantoor zal steeds meer in het teken staan van creatieve samenwerking en...

Werkplek: Volledig mobiel
Werkplek: Volledig mobiel

De volledig mobiele werknemer werkt zeer flexibel. Een primaire werkplek is niet...

Werkplek: Voornamelijk thuis
Werkplek: Voornamelijk thuis

De hybride werknemer die zijn werk hoofdzakelijk thuis verricht, moet over...

Wat doet thuiswerken met ons brein?
Wat doet thuiswerken met ons brein?

Een tijdje geleden organiseerden we een webinar met Dr. Erik Matser, klinisch...

headphones

Hulp nodig? We zijn er voor je

Kijk bij onze FAQ of neem contact met ons op

thumb

Onze kennis & producten zijn key

Bekijk ons ​​brede aanbod van kennis en producten.

star

Vele klanten gingen je voor

Lees over hun ervaring met BakkerElkhuizen

Copyright © 2024 BakkerElkhuizen

Privacybeleid Algemene voorwaarden Cookie beleid

Selecteer je land en taal